bayaq

bayaq
z. Bir az bundan əvvəl, qabaqca. <Qaraca qız:> Mən bayaq çəpərin arasından güllü bağçaya baxırdım, sən də kitab oxuyurdun. S. S. A.. Əsəd sıçrayıb bir daşın dalında gizlənərək, bayaq gördüyü yerə baxmağa başladı. B. T.. <Musa kişi:> Mən bayaq fikir verirdim, sən uşaqlara baxanda tikə boğazından aşağı getmirdi. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Balak — 39° 32′ 24″ N 45° 56′ 20″ E / 39.54, 45.938889 …   Wikipédia en Français

  • Агаларов, Гасан-бек — Гасан бек Агаларов Портрет Гасан бека Агаларова. Худ. К. К. Каневский, Варшава, 1856 г., Музей истории Азербайджана …   Википедия

  • bəax — (Gəncə, Qazax) bir qədər bundan əvvəl, bayaq. – Bəax səni ça:ırdım, eşitmədin (Qazax) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • acı — sif. 1. Dili ağzı yandırıcı, kinə, xardal və s. dadında olan (şirin ziddi). Acı dərman. Acı badam. Acı dad. Acı istiot. Acı turp. Acı soğan. Acı çay (dişləmə çay, içinə qənd salınmamış çay). 2. məc. Fəlakətli, məşəqqətli, əziyyətli, kədərlə dolu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • arsız — sif. Arı, həyası olmayan; həyasız, utanmaz, sırtıq, üzlü. Arsız adam. – Arsıza bir sillə kar eləməz. (Məsəl). Arsız aşıq elsiz niyə yaşadı; Ölsün Ələsgərtək qulların, dağlar! A. Ə.. Bizi ən çox heyrətə salan Səttarxanın evinin dağılmasına tamaşa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bayatlıq — is. Bayaq şeyin halı. Çörəyin bayatlığı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bürünc — is. 1. Mis, sink, qalay xəlitəsindən ibarət metal. 2. Bürüncdən qayrılmış. Bürünc ləyən. Bürünc məftil. – Bayaq Mirzə Əliməmmədi içəri buraxıb çıxan nökər üstü incə naxışlı bürünc sinidə iki fincan qəhvə gətirdi. Ç.. Plov gəlməmiş xəlfə mətbəxdən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çəng — 1. is.: çəng olmaq – qıc olmaq, keyləşmək, hərəkətdən düşmək, hissizləşmək. Əl ayağı çəng olmaq. – <Gülo:> Deməli, mənim yaşamağım üçün o ölməlidir! Sonra? Bəs sonra?! – deyib, iflic tutmuş kimi barmaqları çəng olub qıvrıldı. S. R.. 2. is.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dal — 1. is. 1. Bədənin boyundan tutmuş omba sümüyünə qədər olan arxa hissəsi; kürək. Küçə ilə bir hambal, bir tay dalında keçir. C. M.. // Heyvanların bədənlərinin yuxarı hissəsi, beli. Qatırın dalına yük yükləmək. Atın dalına minmək. 2. Əks tərəf,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dirəxşan — sif. <fars.> klas. Parlayan, işıq saçan, parlaq. Verib ayinə kimi arizi zibayə səfa; Hüsnü gör, şövkətə bax, mehri dirəxşan gəldi. Ə. Nəb.. Dirəxşan olmaq – parlamaq, nurlanmaq. Bayaq onun qəm və qüssə bilməyən və həmişə Cəlilin məhəbbətinə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”